När du skriver ett företagsavtal

Ett bra avtal mellan företagare visar tydligt vad parterna vill och varför man träffar avtalet. Det ska tydligt framgå vad som ska göras, vem som ska göra det och när.

Ett företagsavtal ska också noga reglera vad som händer om någon av parterna bryter avtalet eller inte förmår att följa det. Om en tvist uppstår är det alltid lättare om ni har kommit överens i förväg om hur en skada ska ersättas.

Det kan vara viktigt att avtala om sekretess för uppgifter man får reda på i uppdraget. I många avtal är det även viktigt att man sätter tydliga gränser för konkurrerande verksamhet.

Ett bra avtal ska dessutom noga beskriva hur ni ska agera om en tvist uppstår.