Kloka beslut innan ni flyttar ihop kan underlätta för er båda

Att bo ihop eller gifta sig ger ekonomisk trygghet, men kan också ställa till med bekymmer. Det är klokt att komma överens medan ni är vänner, för att försäkra er mot framtida konflikter.

Det är stor skillnad på att vara gift eller sammanboende. Fördelen med att vara gift är att ni ger varandra ekonomisk trygghet. Om ni skiljer er är huvudregeln att allt ni äger ska fördelas lika och om någon av er hastigt skulle avlida så ärver ni varandra. Får ni barn som gifta så får föräldrarna gemensam vårdnad.

Att tänka på vid samboförhållande

Är du sambo och ni går isär så delar ni bara på den bostad och det bohag som ni har skaffat för gemensamt bruk. Det som man tagit med sig in i förhållandet ska inte delas upp om man flyttar isär. Om man flyttar ihop i en bostad som den andre äger så har man inte rätt till bostaden om förhållandet upphör.

Om ett samboförhållande upphör så måste en av parterna begära bodelning inom ett år, annars förlorar man sin rätt till bodelning.

Om man flyttar ihop i en bostad som man skaffat tillsammans, får den som har störst behov sitta kvar i bostaden vid en separation.

Sambos ärver inte varandra, om ni inte skriver ett testamente. Får ni barn tillsammans som sambos så blir modern ensam vårdnadshavare om ni inte kommer överens om gemensam vårdnad.

Samboavtal

Sambos kan avtala om vad som ska hända om förhållandet upphör. Man kan avtala om vilka tillgångar som ska delas och hur de ska delas. Genom att upprätta ett testamente kan sambos försäkra sig om att få ärva den andre om denne skulle avlida.

Vi upprättar äktenskapsförord och bistår vid bodelning under och efter äktenskapet. Är du sambo kan vi hjälpa er med samboavtal, samäganderättsavtal och inbördes testamente.

LÄS MER OM ÄKTENSKAP