Så här delar ni det ni äger

Om ni ingått äktenskap så ska tillgångar och skulder delas upp, som de såg ut den dagen ansökan om äktenskapsskillnad registrerades hos tingsrätten. Bodelning kan ske frivilligt genom att ni som makar avtalar om hur boet ska delas upp. I så fall avslutas bodelningen med ett skriftligt bodelningsavtal, som båda skriver under.

Är ni sambos så ska bostad och bohag delas upp till den omfattning och det värde de hade den dag då samboförhållandet upphörde.

Kan ni inte komma överens om hur boet ska delas upp återstår bara att en av er ansöker om en bodelningsförrättare hos tingsrätten som ni tillhör. Ansökningshandlingar kan du skriva ut på din tingsrätts hemsida, via domstol.se. Där hittar du också betalningstjänsten för din ansökningsavgift.

Tingsrätten utser en advokat som bodelningsförrättare, och advokaten kallar parterna till ett sammanträde där ni får redogöra för era respektive tillgångar och skulder. Sedan fattas ett beslut om bodelning, som kan överklagas till tingsrätten inom fyra veckor i fall någon av er inte är nöjda.

Om en make avlider görs först en bodelning av vad som fanns i boet på dödsdagen och därefter en bouppteckning av den avlidnes andel. Läs mer om arv och testamente här.