Vårdnad och boende om ni delar på er

Kan ni inte komma överens om vårdnad, boende eller umgänge när det gäller era gemensamma barn, kan ni få hjälp med samarbetssamtal hos familjerätten. Kontaktuppgifter finns på din kommuns hemsida.

Familjerätten kan bara medverka till frivilliga lösningar och försöka hjälpa föräldrar att komma överens. Men om ni fortfarande är oense om var barnen ska bo, vem som ska ha vårdnaden om dem och hur umgängesrätten ska regleras, kan våra jurister hjälpa dig om du måste gå till domstol.

Läs mer om vårdnad och boende, umgänge och underhåll här.