Skadestånd – som gottgörelse när du har råkat illa ut

En person kan på många sätt tillfoga dig en skada eller förlust. Har du råkat ut för en skada som beror på någons slarv eller vårdslöshet – eller rent av illvilja – så ska personen ersätta dig för detta. Skadeståndet ska sätta dig i samma läge som om skadan aldrig hade inträffat.

För att du ska få skadestånd krävs ett tydligt samband mellan skadevållarens agerande och den skada som du har råkat ut för. Och det är du som har drabbats av skadan som måste visa att det finns ett sådant samband. Den som drabbats av skadan måste kunna visa vem som orsakat skadan, att denne varit vårdslös och också visa vad skadan är värd.

Vi kan hjälpa dig att driva personskador, sakskador såväl som ekonomiska skador i domstol.

Om den som har skadat dig eller din egendom vägrar att ersätta dig och det inte finns någon försäkring som täcker skadan kan vi hjälpa dig att driva din sak i domstol. Det gäller personskador och sakskador såväl som ekonomiska skador.