Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Så här går det till att lösa en tvist i domstol

Alla människor råkar någon gång i en konflikt med någon annan. De flesta tvister löser man genom förhandlingar och kompromisser. Ibland är tvister så svåra att man behöver hjälp att lösa dem. Ett sätt är att anlita någon utomstående som arbetar för att lösa tvisten. Om man ändå inte kan lösa en tvist så får man vända sig till domstol för att få saken avgjord.

Alla människor råkar någon gång i en konflikt med någon annan. De flesta tvister löser man genom förhandlingar och kompromisser. Ibland är tvister så svåra att man behöver hjälp att lösa dem. Ett sätt är att anlita någon utomstående som arbetar för att lösa tvisten. Om man ändå inte kan lösa en tvist så får man vända sig till domstol för att få saken avgjord.

Även domstolarna lägger mycket möda på att lösa tvister på frivillig väg. Om det inte är möjligt får domstolen ta ställning och avgöra vem av parterna som har rätt eller fel.

Det är viktigt att förstå att domstolarna bara avgör ett mål på de bevis som lämnas in. Finns ett bevis inte på domarens bord så kommer detta inte heller att ligga till grund för domen.

Tvister mellan privatpersoner avgörs oftast i tingsrätten

I tingsrätten redogör parterna för vad de vill ha och varför. Därefter förhörs först parterna och sedan de vittnen som de har kallat. Slutligen får man tillfälle att argumentera för sin sak. I tvistemål meddelar tingsrätten dom några veckor efter att rättegången avslutats.

Den som domen går emot kan överklaga till hovrätten och där få saken prövad en gång till, men bara på de bevis som presenterats i tingsrätten.

För att hovrätten ska pröva målet krävs ett prövningstillstånd annars står sig tingsrättens dom. Ungefär hälften av de mål som överklagas prövas i hovrätten.

Finns det särskilda skäl så kan hovrättens dom prövas av högsta domstolen. Även här krävs prövningstillstånd. Mindre än två procent av de mål som överklagas prövas av högsta domstolen.

De flesta av de mål som kommer in till tingsrätten avgörs inom sju månader. Många tvister tar betydligt längre tid att lösa. Ibland kan det ta flera år innan en tvist är slutligt avgjord.

Andra domstolar

För vissa sorters tvister till exempel arbetstvister och hyrestvister finns det specialiserade domstolar.

Tvister mot staten prövas i förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. Reglerna för hur man kan driva ett mål i dessa domstolar är något annorlunda.

Härunder kan du översiktligt se hur en tvist i allmän domstol går till.