Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Underhåll för barn – var och en ska bidra

Den förälder som barnet inte bor hos ska hjälpa den andra föräldern med kostnaderna för barnet. Frågor om underhåll kan regleras genom ett frivilligt avtal mellan föräldrarna. Det bygger på att var och en bidrar efter ekonomisk förmåga.

Ett avtal om underhåll måste uppfylla vissa lagkrav för att vara giltigt. Kan ni som föräldrar inte komma överens kan saken prövas i domstol. Om en förälder inte betalat rätt underhåll har barnet rätt till retroaktivt underhåll i upp till tre år bakåt i tiden.

Underhåll för barnet grundläggande behov kan räknas ut på försäkringskassans hemsida.

När man räknar ut vilket underhåll som ska betalas för ett barn så börjar man med fastställa kostnaderna för barnets uppehälle. Dessa kostnader fördelas sedan efter föräldrarnas inkomster.

Är det stor skillnad mellan föräldrarnas inkomster har barnet rätt att behålla samma levnadsstandard som då föräldrarna bodde tillsammans. Finns det fritidsintressen som är viktiga för barnet ska ett högre underhåll utgå. Om barnet har särskilda behov som är kostsamma så ska ett högre underhåll betalas än grundbeloppet.

Om ni inte är överens om underhåll

Kan föräldrarna inte komma överens om vilket underhåll som ska betalas till den förälder som barnet bor hos så kan detta prövas i domstol.

Du är välkommen att vända dig till oss om du har frågor om underhåll, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se