Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Ett välskrivet testamente – en försäkring mot framtida konflikter

Ett välskrivet testamente underlättar för dina nära och kära och förebygger framtida konflikter. Utan testamente, eller med ett otydligt testamente, så är det lagen eller olika tolkningsmetoder som bestämmer hur egendomen ska fördelas.

Skriva testamente

Genom att skriva ett testamente kan du – med vissa begränsningar – bestämma vad som ska hända med dina tillgångar efter din död. Möjligheterna är ofta större om du ordnar med ett genomtänkt testamente i god tid. Genom att tydligt ange hur du vill fördela dina tillgångar förhindrar du att konflikter uppstår mellan dina efterlevande.

Risk med konflikter med ett otydligt testamente

Om ditt testamente är otydligt utformat – eller om du inte alls har skrivit ett testamente – ökar riskerna för konflikter eftersom egendomen då ska fördelas enligt lag eller genom olika tolkningsmetoder. För att ett testamente ska vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Men är kraven uppfyllda så har du stora möjligheter att själv bestämma hur dina tillgångar ska fördelas.

Vi hjälper dig att skriva ett noga genomtänkt testamente

Om du kontaktar oss på Vernia Advokatbyrå så hjälper vi dig att upprätta ett noga genomtänkt testamente, där vi tar hänsyn till dina personliga önskemål.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se