Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Om du har fått en bluffaktura

Bara för att du får ett krav är du inte tvungen att betala det. Du kommer inte att få en betalningsanmärkning bara för att någon kräver dig på pengar.

Bestrida kravet

Det viktigaste är att du bestrider kravet så snart du kan genom sms, mejl eller per post. Spara alltid kvitto på att meddelandet sänts.

Ditt meddelande ska innehålla uppgift om vilken faktura det gäller, att du bestrider fakturan och orsaken till bestridandet.

Ett allmänt bestridande formuleras

”Jag bestrider betalningsansvar för faktura (nummer) eftersom fordran saknar grund” eller mer precist ”Jag bestrider faktura (nummer) på grund av att ingen tjänst eller vara har beställts.”

Underteckna inte bestridandet med din namnteckning, texta ditt eller företagets namn.

Bluffaktura

Har du fått en bluffaktura måste du vara noga med att bevaka din brevlåda. Får du ett brev ifrån kronofogden eller ett inkassoföretag så räcker det att bestrida det på samma sätt.

Om nu fakturaskojarna framhärdar med sina krav så måste de vända sig till tingsrätten. Och utan bevisning kommer de inte att få rätt i domstol.

Så länge kravet bestrids i tid riskerar du inte att få någon betalningsanmärkning

Så länge du inte mottagit någon delgivning från tingsrätten kan du lugnt avvakta, de flesta fall går inte till domstol.

Får du varor som du inte har beställt måste du skicka tillbaka dem så fort du kan. Och sist men inte minst: Ingå aldrig avtal på telefon!

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se