Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

För dig som äger en bostadsrätt

De vanligaste tvisterna uppstår vid köp och försäljning av bostadsrätt. Köpare och säljare kan vara oense om det avtalade skicket på bostadsrätten. Skador visar sig ibland först efter köpet. Bostadsrätten kan vara felaktig gällande den yta som uppgivits i köpeavtalet eller avseende rätten att använda förråd och andra ytor.

Säljaren ansvarar för fel som har varit svåra att upptäcka vid köpet. Köparen ansvarar för fel som kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning av bostadsrätten. Man kan ändra på detta genom avtal. Den som försäkrar att något är felfritt svarar för fel som senare visar sig.

Skada på bostaden

Om en skada uppstår på bostadsrätten är det i vissa fall svårt att fastställa vem som är ansvarig för felet. Ofta regleras gränsen mellan bostadsrättsinnehavarens ansvar och föreningens ansvar i föreningens stadgar. Föreningen ansvarar för fastigheten och innehavaren för lägenheten men gränsdragningen är ofta föremål för tvist.

Fastighetsmäklaren har ett ansvar för att du får riktiga uppgifter när du köper bostadsrätten. Om mäklaren brister i detta kan han eller hon bli skadeståndsskyldig.

Tvister vid köp, fel och tvister med hantverkare

Vi bistår i tvister rörande köp av bostadsrätt, fel i bostadsrätt och tvister med hantverkare. Om det inte går att göra upp i godo driver vi tvisten i domstol.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se