För dig som äger din fastighet

Om säljaren lovar att en viss sak inte är fel, så ansvarar han eller hon för sitt löfte. Som köpare ska du noga undersöka fastigheten du vill köpa. Du kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som du missat och borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Fel som inte har kunnat upptäckas kallas för dolda fel och för sådana fel ansvarar säljaren.

Begränsningar i rätten att använda fastigheten, kan leda till tvister med grannar och andra utomstående. För fel orsakade av hantverkare finns särskilda regler som skyddar konsumenten vid småhusentreprenader.

Anlita alltid en besiktningsman när du köper en fastighet

Besiktningsmannen är bättre på att hitta fel och vet vad man ska leta efter. Om besiktningsmannen lämnar felaktiga uppgifter eller inte upptäcker en brist som borde ha upptäckts så blir denne skadeståndsskyldig mot dig.

Mäklaren har ett ansvar för att du får riktiga uppgifter när du köper en fastighet. Om mäklaren brister i detta kan han eller hon bli skadeståndsskyldig.

Vi biträder dig i tvister gällande köp av fastighet, fel i fastigheten och tvister med hantverkare och rådgivare

Om tvisten inte kan göras upp i godo så har vi god vana att driva tvister i domstol.