Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

När arbetsgivaren avbryter anställningen

Som anställd är du skyddad enligt lag från att bli godtyckligt uppsagd från ditt arbete. Det gäller alla yrkesgrupper, ändå händer det att arbetsgivare säger upp sina anställda utan saklig grund. Då kan vi hjälpa dig, även om du inte är med i facket.

Vernia Advokatbyrå är en av få juridiska byråer i Sverige som biträder löntagare i arbetstvister. Om du inte har någon fackförening som hjälper dig så kan vi biträda dig i frågor som rör avsked, uppsägning, obetalda löner och andra ersättningar. Vi kan också bistå om din arbetsgivare skulle kräva någon form av ersättning av dig som anställd.

Skadestånd vid felaktig uppsägning

Om din arbetsgivare inte har uppfyllt sina skyldigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist, har du möjlighet att begära skadestånd för det.

Avskedad eller uppsagd

Har du blivit avskedad eller uppsagd på grund av personliga skäl så vi hjälpa dig med ogiltigförklaring och skadestånd enligt LAS, lagen om anställningsskydd.

Ogiltigförklaring innebär att du behåller din anställning och lön under tiden som tvisten pågår och att du sedan återgår i arbete om du vinner tvisten.

Skadestånd innebär att anställningen upphör och att arbetsgivaren istället betalar dig ersättning för kränkning och förlorad lön.

Det är väldigt korta tidsgränser i arbetsrättsmål

Har du blivit uppsagd eller avskedad är det viktigt att du kontaktar en av våra jurister omgående om du vill få din sak prövad i domstol.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se