Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Tvister om köp – om varan eller tjänsten inte håller måttet

Om en privatperson köper något av ett företag så har denne ett bra skydd mot dåliga varor och tjänster. Om ett fel visar sig inom sex månader från köpet så anses varan eller tjänsten vara felaktig om inte företaget kan visa att felet beror på köparen.

Tvister mellan privatpersoner och företag kan prövas av allmänna reklamationsnämnden ARN.

Tvisten prövas bara på handlingarna och nämnden fattar ett beslut som de flesta företag följer. Följer företaget inte beslutet så får tvisten avgöras i tingsrätten och då är reklamationsnämndens beslut ett tungt vägande bevis.

Om man köper av någon som inte är företagare eller om ett företag köper av ett annat företag så måste man noga undersöka varan. Om felet kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning av varan så får köparen ansvara för felet. Om säljaren uppger att varan inte är felaktig och den ändå visar sig vara det så ansvarar säljaren för felet.

Våra jurister är vana att driva tvister om köp i domstol
Kontakta oss om du behöver hjälp med detta.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se