Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Om du vill få tillbaka jobbet

Har du blivit felaktigt uppsagd eller avskedad så har du rätt att få behålla din anställning, åtminstone tills det har prövats om det var rätt eller fel. Vi kan hjälpa dig att ansöka om ogiltigförklaring i tingsrätten. Då behåller du din anställning och lön – oavsett om din arbetsgivare vill att du kommer tillbaka eller inte – fram till dess att ni har fått en dom eller kommit fram till ett avtal med arbetsgivaren.

Vernia Advokatbyrå är en av få juridiska byråer i Sverige som biträder löntagare i arbetstvister. Om du inte har någon fackförening som hjälper dig så kan vi biträda dig i frågor som rör avsked, uppsägning, obetalda löner och andra ersättningar. Vi kan också bistå om din arbetsgivare skulle kräva någon form av ersättning av dig som anställd.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se