Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Vi är tydliga med vad det kostar

Första samtalet är alltid kostnadsfritt. Ofta kan vi hjälpa dig vidare. Uppstår det en tvist framställer vi ett kravbrev och undersöker om det finns en möjlighet att komma överens. Om det inte gör det så inleder vi en process med att söka finansiering, i första hand genom rättsskyddet i din hemförsäkring.

Rättsskydd

Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker ofta båda parternas kostnader för juridiska ombud upp till ett visst takbelopp, med undantag för självrisken. Rättshjälpen täcker ditt eget ombuds kostnader, men inte motpartens om du förlorar målet. För rättshjälp betalar du en rättshjälpsavgift som varierar mellan 2 och 40 procent av kostnaderna, beroende på din inkomst.

Rättshjälp

I vissa fall gäller inte rättsskyddet. Har du en årsinkomst som understiger 260 000 kronor kan vi i så fall hjälpa dig att söka rättshjälp hos domstolen.

Tvister

För vårdnadstvister betalar du inte motpartens kostnader, oavsett om du vinner eller förlorar. För arbetstvister gäller sällan hemförsäkringen, och oftast inte heller för tvister kring bodelning och bouppteckning.

Om inget annat avtalas, innan vi åtar oss ett fall, tar vi inte mer betalt än vad vi får i rättshjälp och rättsskydd.

Efter överenskommelse med dig som klient tar vi ibland förskott på självrisk och rättshjälpsavgift. Om du saknar möjlighet till rättshjälp eller rättsskydd så får du själv betala, men vi kan lägga upp en avbetalningsplan. Du betalar en summa i förskott och sedan löpande allteftersom vi utför arbetet.

Arvode

Vårt timarvode varierar beroende på vad det är för typ av uppdrag. Vi kan aldrig lämna garantier för hur en tvist kommer att gå. Men du kan lita på att vi upplyser dig om risker och möjligheter och att vi försöker avråda dig om vi tror att kostnaderna kommer att överstiga vad du kan vinna.