Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Om du blir uppsagd eller avskedad

Påbörjar du ett arbete är du tillsvidareanställd om inget annat avtalats. Väljer din arbetsgivare att säga upp eller avskeda dig så ska du ha det skriftligt. Dessutom måste arbetsgivaren bevisa att det har funnits saklig grund för detta, om det uppstår en tvist. Du, å din sida, ska samla bevis och vara noga med tidsfristerna.

En arbetsgivare kan ensidigt avbryta en tillsvidareanställning enbart genom uppsägning eller avskedande, som ska ske skriftligt och vara sakligt grundat. Det innebär att din arbetsgivare måste bevisa att det har funnits saklig grund att säga upp eller avskeda dig, om det uppstår en tvist.

Fem saker du bör göra om du blivit felaktigt avskedad

 1. Begär att arbetsgivaren skriftligt redogör för skälen till att anställningen upphör.
 2. Kontrollera att uppsägningshandlingen innehåller en hänvisning om hur du som arbetstagare gör om du vill föra din talan om skadestånd eller ogiltighetsförklaring. En sådan hänvisning ska alltid finnas.
 3. Är du inte fackligt ansluten ska du omgående kontakta oss. Är du medlem i facket kontaktar du din fackliga ombudsman.
 4. Spara alla brev, mejl och sms med din arbetsgivare. Samla allt som kan användas som bevisning.
 5. Begär att din arbetsgivare ger dig ett arbetsgivarintyg.

Om du har blivit felaktigt uppsagd eller avskedad kan du välja att begära skadestånd. Allmänt skadestånd kan du få för att du har behandlats felaktigt. Ekonomiskt skadestånd ersätter dig för den lön du har förlorat när du har blivit av med jobbet. Våra jurister kan hjälpa dig att ansöka om skadestånd i domstol.

…Och tre till vid uppsägning på grund av arbetsbrist

 1. Begär en kopia av turordningslistan om du arbetar på ett företag med flera anställda.
 2. Om du har varit anställd mer än tolv månader de senaste tre åren – mejla din arbetsgivare och förklara att du gör anspråk på rätt till företräde till återanställning. Spara en kopia av mejlet.
 3. Undersök om arbetsgivaren har utlyst några lediga tjänster som du skulle kunna vara kvalificerad för efter en viss upplärningstid. Spara kopior på sådana jobbannonser.

Särskilt om tidsfrister

Som arbetstagare måste du vara uppmärksam på de tidsfrister som gäller vid uppsägning och avskedande. Vill du få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat måste du underrätta din arbetsgivare inom två veckor och sedan stämma arbetsgivaren inom ytterligare två veckor.

Vill du ha skadestånd på grund av ett avsked eller en uppsägning ska du underrätta din arbetsgivare inom fyra månader och sedan stämma arbetsgivaren inom ytterligare fyra månader.

Om din fackförening avslutar en förhandling med din arbetsgivare måste du begära att få besked om detta skriftligt samma dag. Du ska också begära ett skriftligt besked om fackföreningen avser att driva frågan vidare till domstol eller inte.

Tidsfristerna räknas från:

 1. Den dag du har mottagit meddelande om avsked eller uppsägning – förutsatt att meddelandet innehåller en beskrivning av hur du som arbetstagare ska göra om du vill ogiltigförklara eller begära skadestånd på grund av ett avsked eller uppsägning.
 2. Om en sådan beskrivning saknas räknas i stället tidsfristen från den sista anställningsdagen.
 3. Pågår förhandling med din fackförening börjar tidsfristen räknas från dagen då förhandlingen avslutades.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se