Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Brott och socialrätt – när tillvaron ställs på sin spets

De flesta människor kommer någon gång i livet i kontakt med brottslighet, vare sig man utsätts för eller misstänks för brott. Det finns bra hjälp att få.

Med brottmål menas mål där ansvar utkrävs för något av de brott som finns i brottsbalken. Ett brott är ofta ett brott mot en person men nästan alltid ett brott mot samhället. Det innebär att det är staten som driver ett brottmål för den som utsatts för ett brott.

Ett brottmål inleds med en polisanmälan. Om det finns anledning att tro att ett brott begåtts startas en förundersökning. Ansvarig för förundersökningen är en polis eller en åklagare. När all information om brottet samlats ihop så sammanställs den. Sammanställningen lämnas till en åklagare som beslutar om åtal ska väckas.

Det ställs höga krav på bevisningen för att någon ska kunna dömas för ett brott men om åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig, så överlämnas målet till tingsrätten för prövning.

I tingsrätten så hålls en huvudförhandling, det som ofta kallas för rättegång. Dit kallas åklagaren, den misstänkte och dennes försvarare, den som utsatts för brottet och dennes målsägandebiträde, och de vittnen vardera sidan vill ska höras om brottet.

På huvudförhandlingen redovisar åklagaren för vad den som misstänks för brottet ska ställas till ansvar för och varför. Den som misstänks för brottet och den som utsatts för brottet får ge sin berättelse av vad som hänt. Om det finns vittnen som vet något viktigt så hörs de. Slutligen får varje part ett tillfälle att argumentera för sin sak.

Efter huvudförhandlingen sammanträder de som ska döma i målet och sedan avkunnas en dom.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se