Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Arvsrätt – vem är det som ärver?

Om man är gift så ärver den efterlevande maken alla tillgångar. Har man gemensamma barn så får de vänta på sitt arv tills båda föräldrarna är avlidna. Har den avlidne barn med någon annan så har de barnen rätt att få ut sitt arv före den efterlevande maken. Makar kan undvika detta genom att skriva ett testamente till varandra. Ett testamente får inte ta ifrån barnen rätten till sin laglott.

Finns det ingen efterlevande make och heller inget testamente så fördelas arvet efter den avlidne så här:

  • Om den avlidne efterlämnar barn så ärver de sin förälder. Finns barnen inte i livet så ärver barnbarnen. Adopterade barn har samma rätt till arv som egna barn.
  • Finns inga barn så ärver den avlidnes föräldrar. Om de inte finns i livet så ärver syskonen efter den avlidne. Finns inte syskonen i livet så ärver syskonbarnen.
  • Finns det varken barn, föräldrar, eller syskon till den avlidne så ärver mor- och farföräldrarna. Om de inte lever så ärver deras syskon. Annars går arvet till Allmänna arvsfonden som fördelar pengarna till välgörande ändamål.
  • Kusiner ärver inte om de inte står med i ett testamente.
  • Sammanboende ärver inte varandra om det inte upprättats ett testamente till förmån för den efterlevande sambon.
  • Personer som lever i registrerade partnerskap har samma arvsrätt som makar.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se