Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

När arbetsgivaren inte betalar

Din arbetsgivare ska betala lön och andra ersättningar enligt vad som står i anställningsavtalet. Om du har fått fel lön eller ersättning kan du kräva betalning av din arbetsgivare. Krav på obetald lön kan framställas inom tio år från det att betalning skulle ha skett. Krav på obetald semesterersättning kan framställas inom två år.

Utebliven eller fel lön

Om din arbetsgivare vägrar att betala ut din lön kan du lämna din anställning. Om lönen inte betalas inom fem dagar från lönedagen kan du gå ifrån ditt arbete. Du kan då vara berättigad till ekonomiskt skadestånd från arbetsgivaren. Skadeståndet ersätter dig för den lön du skulle ha haft om arbetsgivaren inte brutit anställningsavtalet. Skadestånd kan utgå för minst sex månader och högst trettiotvå månader beroende på hur länge du arbetat på företaget.

Vi kan hjälpa dig att driva in fordringar på lön och andra ersättningar i domstol

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se