Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

För dig som hyr din bostad

De oftast förekommande tvisterna handlar om att hyresgästen har blivit uppsagd från sin lägenhet. De vanligaste skälen är störningar, vanvård och obetalda räkningar. En annan ofta förekommande tvist är att du inte får behålla lägenheten vid en separation eller när någon närstående har gått bort.

Vid störningar och vanvård är det viktigt att hyresgästen så snart som möjligt åtgärdar de brister som hyresvärden påpekar. Anser hyresvärden att bristerna är så allvarliga att hyreskontraktet sägs upp kan uppsägningen prövas i hyresnämnd och domstol.

Sen med att betala hyran

Om den som hyr en bostad är sen med hyran kan hyresvärden säga upp kontraktet men måste samtidigt upplysa hyreshyresgästen om att man kan få tillbaka lägenheten om man betalar hyran inom tre veckor. Betalar hyresgästen inom den tiden så kan denne inte sägas upp från hyreskontraktet. Om hyresgästen är sen med hyran vid flera tillfällen så kan hyreskontraktet ändå sägas upp.

Om inget annat har avtalats så har hyresgästen tre månader på sig att flytta efter en uppsägning. Flyttar inte hyresgästen så ska hyresvärden ansöka om prövning i hyresnämnden inom en månad.

Hyra ut i andra hand

Hyresgästen får inte hyra ut en lägenhet i andra hand utan hyresvärdens tillåtelse. Om hyresvärden inte tillåter att lägenheten hyrs ut i andra hand så kan hyresgästen ansöka om tillåtelse i hyresnämnden. Tänk på att inte hyra ut din lägenhet utan att först besiktiga den.

Våra jurister kan företräda dig i tvister med din hyresvärd

Om det inte går att nå en överenskommelse driver vi din sak i hyresnämnd och domstol.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se