Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Arv och testamente – var rädd om dina närmaste

När någon närstående avlider blir det många frågor att hantera. Anhöriga ska informeras om dödsfallet och begravningen ska förberedas samtidigt som du ska hantera din egen sorg. Sedan tillkommer allt det praktiska med att sköta den bortgångnes ekonomi och med att göra en bouppteckning.

När någon dör uppstår ett dödsbo. Det ägs gemensamt av dödsbodelägarna och beslut om dödsboet måste tas i samförstånd.

Om den avlidne var gift gör man först en bodelning och sedan görs en bouppteckning över den avlidnes andel av tillgångarna. Finns det ett testamente får varje dödsbodelägare bestämma om de godtar detta eller inte. Kan dödsbodelägarna enas så avslutas dödsboet efter att tillgångarna fördelats genom ett arvskifte.

Vi finns där för dig och utför bouppteckningar och arvskiften. Vi erbjuder även juridisk rådgivning i alla frågor kring arv och testamente. Vi kan biträda dig som dödsbodelägare i tvister rörande dödsboet.

Felaktigt testamente

Om ett testamente är felaktigt kan vi driva din talan om klander av testamentet i domstol.

Vi hjälper dig att upprätta välskrivna testamenten som ger trygghet för de som står dig nära

Fler värdefulla tips hittar du på efterlevandeguiden.se – ett samarbete mellan myndigheter för att förenkla för dig som har förlorat någon nära.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se