Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

När rådgivare inte tar sitt ansvar

Ibland måste du anlita kunniga personer för goda råd, till exempel mäklare, värderingsmän eller revisorer. Om de brister i sitt uppdrag och orsakar dig skada så ska de ersätta dig för detta.

En rådgivare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt. Om rådgivaren hanterar dina pengar så är han eller hon skyldig att noga redovisa detta.

Om en rådgivare utger sig för att kunna något och inte lever upp till detta så ska denne ersätta dig för de skador som uppstår. Felaktiga råd kan vara mycket dyrbara. Oftast handlar det om rent ekonomiska skador och utöver de faktiska skadorna, kan du också få ersättning för förlorade inkomster.

Om du inte kommer överens med den som har gett dig dåliga råd, och inte heller får ersättning från rådgivarens försäkringsbolag, kan vi hjälpa dig att driva tvister om rådgivaransvar i domstol.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se