Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Ansökan om äktenskapsskillnad

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad hos den tingsrätt där du är folkbokförd. Men först måste du beställa ett personbevis hos Skatteverket genom att ringa 0771-567 567 och be att få bli kopplad till folkbokföringen.

För att ta reda på vilken tingsrätt du ska lämna din ansökan om äktenskapsskillnad till, gå in på domstol.se, välj ”sök domstol” och sedan fliken ”sök domstol efter postnummer”. Skriv in ditt postnummer och välj tingsrätten som visas på sidan. Välj sedan ”blanketter” och skriv ut en ansökan om äktenskapsskillnad. Du kan alltid ringa till tingsrätten för råd om du känner dig osäker på hur du ska göra.

Den ifyllda ansökan ska skickas till tingsrätten tillsammans med personbeviset. Ansökningsavgiften är 450 kronor och kan betalas via tingsrättens betaltjänst på hemsidan. Glöm inte att ange båda makarnas namn, adresser, personnummer och telefonnummer.

Det är tillräckligt om en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad för att tingsrätten ska kunna besluta om skilsmässa.

Betänketid i vissa fall

Om den ena maken inte vill skiljas, eller om ni har barn hemma som är under 16 år, får ni en betänketid på sex månader. Den räknas från dagen då ansökan skickades in och registrerades.

När betänketiden är över måste någon av makarna skriva till tingsrätten och begära att äktenskapsskillnaden fullföljs. Det måste ske inom sex månader från det att betänketiden har gått ut. Samtidigt måste nya personbevis skickas in.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se