Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Umgängesrätt – när får jag träffa mitt barn?

Barn har rätt till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Barnet har rätt att träffa båda sina föräldrar i så stor utsträckning som möjligt. Umgänget mellan barnet och den av föräldrarna som det inte bor med ska vara förutsägbart för barnet. Barnet ska träffa föräldern under så lång tid att de kan göra meningsfulla aktiviteter ihop.

Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar

Oftast delar föräldrarna upp veckoslut, lov och semestrar lika mellan sig och barnet träffar den sedan förälder som det inte bor med på bestämda tider.

Umgänget ska begränsas bara om barnet riskerar att fara illa i kontakten med en förälder. I tveksamma fall kan barnet få hjälp att träffa den ena föräldern med en stödperson närvarande.

Som föräldrar kan ni avtala om umgänge

Det är oftast det bättre sättet att lösa olika praktiska frågor kring hur barnet ska träffa sina föräldrar. Är ni överens kan ni få hjälp av familjerätten att träffa bindande avtal rörande barns umgänge med sina föräldrar.

Det händer att en förälder vägrar att låta barnen träffa den andre föräldern. Om det inte finns en dom eller ett bindande avtal rörande umgänget måste den förälder som vill träffa barnet vända sig till domstol.

Finns det ingen risk att barnet skadas i kontakten med föräldern utfärdar tingsrätten en dom där det framgår att barnet har rätt att träffa denne på bestämda tider.

Om den andre föräldern vägrar att lämna barnet eller på något annat sätt inte följer domen kan domstolen besluta om böter för detta. Detta kallas för verkställighet och utfärdas på begäran av den förälder som barnet enligt domen har rätt att träffa.

Vi har lång erfarenhet av att lösa umgängestvister i domstol. Kontakta oss om ni har frågor om detta.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se