Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

När du vill köpa eller sälja ett företag

Att köpa eller sälja ett företag är en utmanande uppgift som kräver noggranna förberedelser. Ett företag överlåts genom att man antingen köper innehållet i företaget eller genom att man tar över aktierna i företaget.

Köpa bolagets aktier

Fördelen med att köpa aktierna är att alla avtal följer med i köpet utan att behöva omförhandlas. I de fall då det finns kommande krav knutna till bolaget eller annat som köparen inte vill ta över så överlåter man hela eller delar av inkråmet i företaget.

Köper man aktierna i ett bolag så tar man över alla de rättigheter och skyldigheter som är knutna till bolaget.

Ta över verksamheten

Tar man över en verksamhet, alltså både vid aktieöverlåtelse och inkråmsöverlåtelse, så följer förpliktelserna mot de anställda med vid köpet.

Köparen måste noga gå igenom rörelsen eftersom denne ansvarar för sådant som kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning. Säljaren kan lämna garantier som gör att denne ansvarar för att uppgifter som lämnats om rörelsen är riktiga.

Överlåtelseavtal

Man upprättar ett överlåtelseavtal där ansvaret mellan köpare och säljare fördelas och där man kommer överens om villkoren för överlåtelsen.

Vi hjälper dig som vill köpa eller sälja ett företag med förberedelser, rådgivning, undersökning av företaget, förhandlingar och upprättande av överlåtelsehandlingar.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se