Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Skydd för dig som är hyresgäst

Tvister kring företagslokaler handlar ofta om uppsägning från hyresvärdens sida, otillåten användning av lokalen och skador på lokalen. Det är viktigt att det tydligt framgår av hyresavtalet vad hyresvärden ansvarar för och vad hyresgästen ska ansvara för.

Den som hyr en lokal för sitt företag har ett indirekt skydd mot att bli uppsagd under avtalstiden. Väljer hyresvärden att säga upp hyresavtalet eller om denne ställer upp oskäliga villkor för en avtalet ska fortsätta gälla, kan skadestånd utgå för detta.

Den som vill begära skadestånd, måste inom två månader från uppsägningen vända sig till hyresnämnden och begära medling. Kan man inte komma överens där får saken prövas i domstol.

Den som hyr en lokal har rätt att under vissa förutsättningar överlåta den till någon som ska överta verksamheten. Hyresvärden ska först lämna sin tillåtelse till detta, om tillstånd inte ges så kan säljaren låta pröva detta i hyresnämnden.

Vi hjälper dig med alla sorters tvister som rör hyra av lokaler.

Kan en förlikning inte nås så biträder vi dig i hyresnämnd och domstol.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se