Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Om du har utsatts för brott

Den som utsatts för ett brott är ofta i en mycket svår situation.

Om brottet man utsatts för är riktat mot ens person, så har man ofta rätt till ett målsägandebiträde som ska vara till hjälp och stöd i alla frågor som rör brottet. Målsägandebiträdet hjälper till med det praktiska kring rättegången. Denne ser till att allt viktigt i din berättelse kommer fram och hjälper till att ställa krav på ersättning från den som begått brottet. Vid grova brott kan även närstående till den som utsatts få hjälp av ett målsägandebiträde. Den som utsatts för brott säger till polisen att man behöver ett målsägandebiträde.

Man kan själv välja en jurist som man känner förtroende för eller be om hjälp att välja någon som är lämplig. Det är tingsrätten som fattar beslut om man har rätt till ett målsägandebiträde. Om man har det så kostar det inget för den som utsatts för brottet.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se