Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Skriv ner alla överenskommelser

Att driva företag är både roligt och givande, men kan också medföra många utmaningar. Du kan spara mycket tid och energi genom att du sätter alla överenskommelser på pränt, redan från början.

Om det ändå uppstår en tvist är det ofta den som har drabbats av skadan som har visa vem som orsakat den och vad skadan är värd. Därför är det viktigt att dokumentera alla överenskommelser.

Vid tvister rörande köp så måste du som företagare noga undersöka det du köper. För sådant som inte kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning ansvarar säljaren.

För tvister rörande hyra av lokaler finns särskilda regler i hyreslagen som skyddar hyresgästen.

Våra jurister mycket vana att driva mål om avtalsbrott, lokaltvister och uteblivna betalningar i domstol

Om du som företagare trots detta råkar ut för en tvist är våra jurister mycket vana att driva mål om avtalsbrott, lokaltvister och uteblivna betalningar i domstol.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se