Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Upprätta skuldebrev – om du ska låna ut pengar

Ett skuldebrev ska alltid vara undertecknat av den som har lånat pengarna. Allra helst ska underskriften vara bevittnad av en eller flera personer. Annars kan den som har lånat pengar hävda att det inte är hans eller hennes underskrift och då måste den som lånat ut pengarna bevisa motsatsen.

En banköverföring är inte alltid tillräcklig för att visa att du har lånat ut pengar. På delbetalningar av en skuld måste det dessutom tydligt framgå att det är fråga om en avbetalning på just den skulden, till exempel ”återbetalning lån”.

Om det inte framgår av skuldebrevet hur skulden ska återbetalas så ska betalning ske när den som lånat ut pengar begär detta.

Ränta

Om den som lånar ut pengar vill ha ränta under tiden som lånet varar så måste det framgå av skuldebrevet.

Krav på dröjsmålsränta måste framställas vid det tillfälle då den som lånat ut pengarna för första gången begär återbetalning av skulden.

En skuld preskriberas

Den som lånar ut pengar måste begära dem åter inom tio år. Har skulden inte begärts åter inom tio år så är den preskriberad.

Begär kvitto

Tänk på att alltid begära ett kvitto när du betalar åter en skuld. Det måste framgå av kvittot vilken skuld som återbetalningen avser. Annars kan samma skuld krävas in flera gånger.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se