Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Så här gör du när du vill få betalt

Om någon är skyldig dig pengar måste du först skicka ett skriftligt krav och spara en kopia på kravet. Om du inte får betalt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden.

Blanketter finns att hämta hos kronofogden.se. Kronofogden söker upp den som är skyldig dig pengar och lämnar över en formell delgivning. Om den som är skyldig dig pengar inte svarar på detta får du ett beslut som kan användas för att driva in skulden.

Om personen vägrar att betala kommer kronofogden att fråga dig om du vill lämna över kravet till tingsrätten. Du har alltid rätt att få din sak prövad i domstol.

Om kravet understiger 22 750 kronor så kan du få skulden prövad i domstol som ett förenklat tvistemål. Det innebär att man tar en mindre risk och att man får hjälp av domstolen att lösa tvisten. Den som förlorar en sådan tvist betalar bara ansökningsavgiften, 1698,75 kronor i ombudskostnader och i sällsynta fall kostnader för resa och uppehälle för vittnen.

Vinner man tvisten får man en dom som kan användas för att få hjälp av kronofogden med att få betalt.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se