Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

Om du är misstänkt för brott

Att vara misstänkt för brott är ofta en mycket obehaglig upplevelse, och inte sällan är misstankarna felaktiga.

Om brottet som du misstänks för kan leda till fängelse så har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Om en försvarare kommer in tidigt, helst innan första förhöret, så har denne större möjlighet att påverka utgången. Var mycket försiktig med att lämna uppgifter om du inte har en försvarare och tror att du kan vara misstänkt för brott. Den som är misstänkt för brott begär av polisen att få en försvarare. Man kan själv välja en advokat som man vill anlita eller få en försvarare utsedd åt sig. Försvararens uppgift är att lägga fram den misstänktes berättelse, se till så att all bevisning kommer fram, se till så att allt går rätt till, och att argumentera för sin klient.

En advokat som utses till försvarare har absolut tystnadsplikt och du kan vara säker på att de uppgifter du lämnar stannar er emellan.

Kostnaden för en försvarare stannar ofta på staten. Om den misstänkte blir dömd och har god ekonomi får denne ibland betala en del av försvararens kostnader.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se