Vi hjälper dig med juridisk rådgivning i livets alla skeden

Vi på Vernia Advokatbyrå ger dig råd och löser tvister som berör dig i din vardag. Sådant som du kan råka ut för under livets gång i dina nära relationer, på jobbet, i hemmet eller ute i samhället. Vi är kunniga jurister som har god domstolsvana och levererar bra resultat. För det mesta hamnar du i ett bättre läge.

Vi lovar att lyssna på dig, se över dina möjligheter och respektera dina önskemål om hur ett mål ska drivas. Tror vi att dina utsikter att vinna i domstol är små kan du lita på att vi kommer att vara ärliga.

För oss är det viktigt att du känner dig väl omhändertagen. Du ska enkelt kunna få kontakt och det inledande samtalet är alltid kostnadsfritt. Sedan hjälper vi dig vidare med ditt ärende och söker finansiering åt dig om du vill inleda en process.

Vernia Advokatbyrå är ett tryggt val med högsta kreditvärdighet och en robust ansvarsförsäkring

Vi kan hjälpa dig med finansieringen av en process, och förutom rättskydd, förmedlar vi även rättshjälp och förordnas som offentligt biträde.

Inte sällan ryms merparten av vårt arvode inom ramarna för samhällets rättshjälp och olika försäkringar som du har tecknat, till exempel hem- eller fritidshusförsäkring och företagsförsäkring.

Att driva sin sak i domstol är en rättighet för alla

Vi sparar ingen möda på att driva ditt mål och anstränger oss för att nå en förlikning när detta är att föredra framför en domstolsprocess.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor så hjälper vi dig vidare!