Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se

När barn utsätts för brott

Om man misstänker att ett brott begått mot ett barn under arton år och brottet kan leda till fängelse så har barnet alltid rätt till hjälp och stöd.

Om barnets föräldrar kan misstänkas ha begått brottet, eller om föräldrarna har en sådan relation med den misstänkte ett de inte kan hjälpa barnet, så har barnet rätt till en särskild företrädare.

En särskild företrädare för barn ska bara ta tillvara barnets intressen, och det utan att påverkas av någon utomstående. Den särskilde företrädaren kan fatta sådana viktiga beslut om barnet som annars bara vårdnadshavare kan. Den särskilde företrädaren finns vid barnets sida genom hela rättsprocessen. Syftet är att stödja barnet och förbättra förutsättningarna för att brottet utreds på ett bra sätt.

Kontakta oss


Ett inledande samtal är alltid kostnadsfritt

08-86 17 03
info@vernia.se