Mer om arbetsrätt

När tvister med arbetsgivare inte kan lösas förhandlingsvägen har våra jurister goda erfarenheter av att driva arbetsrättsliga mål i domstol. Är du inte medlem i någon fackförening prövas arbetsrättsliga frågor i första hand av tingsrätten.

Fordringar på grund av obetalda löner och vissa andra ersättningar kan krävas in tio år efter att de uppstått. Krav på obetalda semesterersättningar förfaller efter två år. Men vissa tidsfrister är väldigt korta.

Ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande

Om du vill ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande så har du bara två veckor på dig att underrätta din arbetsgivare och sedan två veckor att ansöka om stämning i domstol.

Tveka därför inte att höra av dig till oss snarast med dina frågor om arbetsrätt.